Zoeken naar facet oefenen

facet oefenen
Cito Voorbeeldtoetsen 2F en 3F.
oefentoetsen die voor iedereen te bereiken zijn op een computer met internetverbinding via http//oefenen.facet.onl/.: proeftoetsen waarvoor u een afnameplanning in Facet kunt maken. Dit jaar worden geen nieuwe voorbeeldtoetsen in pdf-formaat gepubliceerd. Sinds 1 juli 2016 is er een rekenopgavenetalage waarin via een selectiemogelijkheid een groot deel van alle opgaven kunnen worden bekeken die in 2016 zijn afgenomen.
Examenbladmbo.nl Voorbeeldexamens.
Voor situaties waarin men een beeld wil krijgen van de inhoud en de vorm, lenen zich ook andere vormen van het voorbeeldexamen. Via de online oefenomgeving van Facet zijn voorbeeldexamens 2014 voor Nederlandse taal 2F en 3F, rekenen 2F en 3F beschikbaar.
Online oefenomgeving in Facet Steunpunt Taal en Rekenen VO.
Naast de mogelijkheid met het oefenen van rekentoetsen bestaat er ook de mogelijkheid voor het oefenen met alleen de rekenmachine. We verwachten dat DUO begin december 2014 ook de vo rekentoetsen in deze oefenomgeving beschikbaar stelt. naar de oefenomgeving van Facet.
Oefenen voor het staatsexamen.
Oude examenopgaven vindt u bij cito.nl, examenblad.nl en alleexamens.nl havo en vwo. Examenopgaven voor visueel beperkte kandidaten vindt u op eduvip.nl. Kandidaten kunnen ook oefenen met Facet. Facet is een digitaal systeem voor het afnemen van toetsen en examens. Onderwijs mogelijk maken.
Steunpunt taal en rekenen mbo Online oefenomgeving in Facet.
Via oefenen.facet.onl let op: zonder www is sinds kort een online oefenomgeving in Facet beschikbaar. Deze oefenomgeving is gericht op de centrale examens in het mbo. Op deze manier kunnen leerlingen op school, thuis of ergens anders via internet de afname van een rekenexamen in Facet simuleren en daarmee oefenen.

Contacteer ons