Resultaten voor nt2 grammatica oefeningen

nt2 grammatica oefeningen
Dialoog Taalhulp voor anderstaligen Alkmaar.
Veelal kunnen deze online worden geoefend, anderen kunnen worden geprint waardoor ze samen met de taalbegeleider kunnen worden geoefend. Op deze site staan onder andere woordenschatoefeningen, kruiswoordraadsels, luisteroefeningen, grammatica en taaloefeningen met liedjes. Geschikt voor beginners, halfgevorderden en gevorderden. Beginners, halfgevorderden en gevorderden kunnen op deze site terecht voor taalspelletjes, praktische hulp bijvoorbeeld in de bibliotheek, memory spelletjes, luisteroefeningen met spraakondersteuning, woordentrappen etc. Hier kunt u oefeningen op alle niveaus vinden met betrekking tot rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen en zaakvakken zoals topografie, geschiedenis, verkeersborden e.d.
NT2-oefeningen.
Deze oefeningen zijn bedoeld voor kinderen met een achterstand op het gebied van technisch lezen of spelling. Ook begrijpend lezen en de spelling van werkwoorden kunnen onderdeel of juist speerpunt van de inoefening zijn. Veilig Leren Lezen. Veilig Leren Lezen.
The Language Focus Nederlands.
The Language Focus bevat 740 methodeonafhankelijke oefeningen Nederlands, gegroepeerd in vijf modules: een module grammatica NT2, een module telefoneren, een module schrijven, een module schrijven NT2 en een module spelling. De module grammatica NT2 is bedoeld om de grammaticale kennis van anderstalige leerlingen uit te breiden.
Gilde Den Haag.
Nt2taalmenu.nl is een gratis website, gemaakt door docenten NT2. Hier kun je Nederlands leren, oefenen voor het inburgeringsexamen of het Staatsexamen I of II. Nederlandse oefeningen voor anderstaligen: woordenschat, grammatica, luisteroefeningen. Gratis online Nederlands leren vanuit het Engels. Met grammatica, oefeningen, videos en spelletjes.
Oefenmateriaal.
Allerlei informatie en oefeningen kun je vinden op www.nt2taalmenu.nl. Wil je oefenen met werkwoorden, ga dan naar: www.leer-actief.nl. Ben je gevorderd maar heb je specifieke grammaticale problemen, kijk op www.cambiumned.nl. Je kunt toetsen of je al op A2 kan lezen op www.leestoets.nl. Oefenen voor het spreekexamen.
Welkom op deze website. Wij helpen u om Nederlands te leren. Hier vindt u veel websites waar u gratis Nederlands kunt leren. Bij sommige websites wordt u gevraagd zich gratis aan te melden.
Woorden, Grammatica, Inburgering. Inburgering Buitenland A1-A2 Oefeningen Inburgering. Spelling, Grammatica, Lezen. Woorden, Zinnen, Grammatica. Engels en Nederlands. Leren van computervaardigheden. Verwijzing naar veel sites. Site voor Nederlandse basisscholen. Site voor Nederlandse basisscholen. Site voor Nederlandstalige basisscholen. Site voor basisschool en middelbare school.
Aanbod TheaterNt2.
Denk aan het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving: met spel en toelichting op de contekst kunnen cursisten zich gerichter voorbereiden op het examen KNS. Annelies is van huis uit orthopedagoog en heeft ook jarenlange ervaring als NT2 docent bij het ROC van Amsterdam. De laatste tijd is zij zich gaan oriënteren op het bewegend leren, dat zij in de praktijk brengt door het geven van RGM lessen lijf en brein in beweging volgens de Ronnie Gardiner Methode. Ook geeft zij les aan de junior-NT2 opleiding bij Fiolet Taaltrainingen. Meer informatie te vinden bij agenda. Het is ook mogelijk om de workshop TheaterNt2 en Gespeelde Grammatica incompany te organiseren; voor Nt2-teams op ISK's, aan opleidingen tot Nt2-docent, voor Nt2-teams aan ROC's. In een workshop van 1 à 2 uur wordt op een speelse manier met de aanwezige deelnemers aan hun Nederlandse spreekvaardigheid gewerkt. Met kennismakingspellen, oefeningen om op een andere manier contact te maken en al dan niet thematische theateroefeningen die helpen om met plezier Nederlands te spreken.
Smalle context. Een beslissende schakel in grammatica-onderwijs? Tijdschrift Les.
Hoe zorg je ervoor dat je voldoende lesstof aanbiedt en dat die lesstof aankomt? In dit artikel gaat Onno ter Haar op zoek naar antwoorden. Lees het artikel. TWITTER Tijdschrift LES. RT @_Wablieft: Geef jij lessen NT2? Wil je tips over leesplezier en creatief schrijven?
CODE Plus Lesmateriaal NT2, Vrije Universiteit Amsterdam.
Code Plus is een complete basisleergang NT2 die in vier delen voorbereidt op het Staatsexamen NT2 programma II. CODE is taakgericht. De leergang bestaat uit een takenboek met een daarbij behorende website, waarmee cursisten waar ook ter wereld hun oefeningen kunnen maken en hun resultaten kunnen bekijken. De lestijd wordt gebruikt voor leeractiviteiten waar de docent en de medecursisten bij nodig zijn, zoals het ontwikkelen van de spreekvaardigheid. Veel aandacht is er in CODE Plus voor uitwisseling van culturele ervaringen en voor informatie over de Nederlandse samenleving. Voor docenten is er een speciale site waarop aanvullend materiaal te vinden is, zoals extra oefeningen, assessments, woordenlijsten en een grammaticaoverzicht. Daarnast kan hier ook de voortgang van de cursisten worden gevolgd. In vergelijking met CODE, de voorloper van CODE Plus, is er in CODE Plus meer rekening gehouden met heterogene groepen en zelfstandig te maken oefeningen zijn zoveel mogelijk geclusterd aangeboden. Er komen meer praktische spreekopdrachten aan bod en er is een aantal nieuwe grammatica en cultuurkaders aan toegevoegd.
Creatief met taal Taalzeker. LinkedIn. Twitter.
In afwachting van mijn workshop Werkvormen: variatie is leuk! geef ik je hierbij alvast een van mijn favoriete oefeningen cadeau: hersengymnastiek, met daarbij nog een. 25 juni 2014. Categorieën: Blog, Creatief met taal, NT2, Taaltips, Werkvormen. Tags: NT2, schrijfopdracht, taal, taaltraining, werkvorm, woordenschat, workshop.

Contacteer ons