Op zoek naar nt2 cursus?

nt2 cursus
Training examen A2, NT2-I en NT2-II ROC Mondriaan. Hamburger. Close icon. Fill 5. Close icon.
U leert in groepsverband de vaardigheden die u nodig heeft om het examen te maken. U werkt aan de onderdelen waar u onzeker over bent en u maakt oefenexamens. De cursus duurt 5 weken. U gaat voor de training staatsexamen I elke week één dagdeel naar school en voor de training staatsexamen II twee dagdelen per week.
Cursus Nederlands voor het Staatsexamen NT2 ROC van Flevoland.
Cursus Nederlands voor het Staatsexamen NT2. Cursus Nederlands voor het Staatsexamen NT2. Het Staatsexamen NT2 is een examen Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben. De cursus is voor mensen die pas later in hun leven Nederlands hebben geleerd.
Tilburg University Intensief traject naar het Staatsexamen.
U hebt nu niveau B2 van het Europees referentiekader bereikt, een taalniveau dat aansluit bij een opleiding in het hoger onderwijs of een functie op academisch niveau of hbo-niveau. Deze cursus is een goede voorbereiding op het Staatsexamen NT2, programma II.
Ik wil naar Nederland Cursus Staatsexamen NT2.
Online zelfstudie A2. Cursus Staatsexamen NT2 B1. Cursus Staatsexamen NT2. Bekijk de video. Het staatsexamen NT2. Bij het examen Lezen krijg je een boekje met teksten. De vragen en antwoordmogelijkheden staan op de computer. Bij de teksten moet je multiplechoicevragen beantwoorden.
Inburgeren betalen Lenen DUO Inburgeren.
U kunt geld lenen voor uw alfabetiseringscursus, inburgeringscursus of cursus Nederlands als 2e taal NT2. Maar alleen als u de cursus doet op een goedgekeurde school. U kunt ook geld lenen voor het inburgeringsexamen of het examen NT2. Mag u lenen?
NT2 Gevorderden II Volksuniversiteit Amsterdam.
In vier kunstcolleges bespreken we actu. NT2 Gevorderden II. NT2 Gevorderden II. Dit vervolg op Gevorderden I is bedoeld voor mensen die de Nederlandse taal al zeer goed beheersen en hun kennis willen perfectioneren. We oefenen samen lezen, luisteren, spreken en schrijven. Na deze cursus ben je op weg naar het niveau B2.
Nederlands als tweede taal NT2, niveau A1 A2 ROC van Twente.
check rocvantwente.nl voor aanmelden en meer info Nederlands als tweede taal NT2, niveau A1 A2 ROC van Twente / Laatst gewijzigd op Let op: aan de informatie in deze cursusfolder kunnen geen rechten ontleend worden en de genoemde bedragen zijn onder voorbehoud. Deze cursus start alleen als er voldoende deelnemers zijn.
Nederlands NT2.
Inschrijven NT2 A0-A1 NT2 A0-A1 start maandag 14 januari 2019. Attentie: NT2 A0-A1 is 2 dagen per week, op maandag en woensdag van 20.35 tot 22.00 uur. Cursus NT2 A0-A1 is voor 1e jaars beginners. U leert Nederlands lezen, spreken en begrijpen voor dagelijks gebruik.
Inburgering Staatsexamen NT2 Archieven NedLes.
Inburgering Staatsexamen NT2. Terug naar ons aanbod Inburgering Staatsexamen NT2. Voorbereiding op het inburgeringsexamen 4 weken. In deze cursus oefen je voor de examens Spreekvaardigheid, Luistervaardigheid, Schrijfvaardigheid en Leesvaardigheid. Je niveau moet minimaal A2 zijn om deze cursus te kunnen volgen.
Taal Inburgering Educatie Zadkine mbo opleidingen Rotterdam, Capelle, Hoogvliet, Schiedam, Spijkenisse.
cursussen basisvaardigheden voor Nederlandstalige en anderstalige volwassenen boven de 18 jaar. Nederlands en rekenen tot niveau 2F ingangsniveau beroepsonderwijs. Staatsexamen NT2 I en II. Nederlands als tweede taal tot niveau A2 niet voor inburgeringsplichtigen; alléén voor EU-burgers, Turken en mensen met Nederlands paspoort.

Contacteer ons