Zoeken naar nt2 opleiding

nt2 opleiding
Post-hbo-opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie Windesheim.
Wil jij je ontwikkelen tot docent NT2 in de volwasseneneducatie? In het kort. Jij bent straks docent met vakinhoudelijke kennis NT2 en goede didactische vaardigheden. De opleiding wordt aangeboden door de Vrije Universiteit en Windesheim en bevat twee onderdelen: een vakinhoudelijk deel NT2 en een didactisch deel Didactiek BVE.
Cursus: Opleiding docent NT2 Opleidingstraject voor startende docenten Nederlands als tweede taal Springest.
Gratis brochure aanvragen. Het doceren van Nederlands als tweede taal NT2 is een vak apart. Daarom biedt Centrum Archimedes de post-bachelorcursus opleiding docent NT2 aan. Aankomend en ervaren NT2 docenten kunnen zich hiermee onderscheiden op de nu geheel vrije markt van NT2 en inburgeringscursussen.
Links Taalunieversum.
Het centrum voor nascholing Amsterdam organiseert een Post-HBO Opleiding Docent Nederlands als tweede taal voor mensen die reeds werken, of willen werken als docent NT2 in het BVE-veld of op een VO-school waar NT2 wordt gegeven in de Eerste Opvang aan Nieuwkomers.
Post-hbo-opleiding leraar Nederlands PO voor anderstaligen NT2 HAN.nl.
Zoek uw opleiding, cursus of training op trefwoord. HAN.nl HAN Deeltijdstudies Opleidingen Opleiding Post-hbo-opleiding leraar Nederlands PO voor anderstaligen NT2. Post-hbo-opleiding leraar Nederlands PO voor anderstaligen NT2. U heeft als leerkracht primair onderwijs anderstalige leerlingen in uw klas en u wilt zich specialiseren in NT2 onderwijs.
Noorderpoort Entree/NT2.
Inburgeren kan ook met de opleiding Entree/NT2. Dit is een unieke combinatie van inburgering en mbo. Aan het eind van het traject heeft u aan uw inburgeringsplicht voldaan en kunt u doorstromen naar de arbeidsmarkt of naar een mbo 2-opleiding.
Leraar nederlands voor anderstaligen nt2 iPabo.
Leraar Nederlands voor anderstaligen NT2. Leraren speciaal basisonderwijs, die specifieke NT2-lessen aan anderstalige allochtone leerlingen of aan meertalige groepen geven. U bent minimaal 10 uur per week betaald of onbetaald aan het werk met kinderen met een niet-Nederlandse moedertaalachtergrond of in een eerste-opvang-project. In deze opleiding leert u.
Opleiding tot docent NT2 Radboud in'to' Languages.
Daarvoor verzamel je gedurende de opleiding allerlei materialen waarmee je de ontwikkeling van jouw competenties laat zien. Producten die je verzamelt, zijn: verwerkingsopdrachten naar aanleiding van de colleges, een lesopzet, intervisieverslagen, observatieverslagen, stageverslag en eindreflectie op de eigen competenties als docent NT2.
Cursus LOWAN.
Het Marnix Onderwijscentrum biedt een 1-jarige Post-HBO opleiding aan. De inhoud dekt zowel didactische, organisatorische als inter persoonlijke inhoud. De investering is elke dinsdag een volle dag, startend op 1 november. Meer informatie hieronder. Flyer Specialist nieuwkomersonderwijs. Introductiecursus NT2 anderstalige nieuwkomers PO.
NT2 post-hbo-opleiding PABO Tijdens de opleiding De Haagse Hogeschool.
De globale doelstelling van iedere bijeenkomst is het overdragen van basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen die elke NT2-leraar in het primair onderwijs nodig heeft. De opleiding is aangemeld bij de Stichting Post HBO om opgenomen te worden in het register van het Postinitieel Stelsel Primair Onderwijs. Opbouw van NT2 Nascholingsaanbod PABO.
Nederlands als tweede taal NT2? Kom naar de HvA Hogeschool van Amsterdam.
Voor de post-hbo opleiding docent Nederlands als Tweede Taal maken we gebruik van de expertise van docenten van de Hogeschool van Amsterdam. De HvA werkt voor deze opleiding samen met andere hogescholen en universiteiten in opdracht van de beroepsvereniging NT2.

Contacteer ons