Resultaten voor grammatica nederlands oefenen

grammatica nederlands oefenen
Nt2: boeken, links en online oefeningen TAALwinkel.
De regels van het Nederlands. Grammatica voor anderstaligen. Pescher-ter Meer 2004. Nederlandse grammatica voor anderstaligen. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders NCB. NT2-grammatica op internet. Dutchgrammar: Engelstalige website met veel informatie over Nederlandse grammatica. Taalblad: Belgische website met compacte basisgrammatica, oefeningen en meer.
Nederlands leren met Bart de Pau NT2: nederlandse grammatica / zinnen oefenen. YouTube.
Gepubliceerd op 19 dec. Nederlands leren met Bart de Pau NT2: grammatica / zinnen oefenen. De Nederlandse grammatica van de dutchgrammar lessen wordt in de Heb je zin? videos toegepast in een context het verhaal van Martin en Marieke. Related grammar lessons: dutchgrammar lesson 1 till 20.
grammatica klas 1.
Hier vind je oefeningen met alle onderdelen van de grammatica het ontleden die in klas 1 behandeld worden. doen of zijn-zinnen en werkwoordvormen. persoonsvorm oefening 1 oefening 2. zinsdelen streepjes zetten oefening 1 oefening 2 oefening 3 oefening 4 oefening 5. onderwerp oefening 1 oefening 2 oefening 3 oefening 4 oefening 5. werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde oefening 1 oefening 2. naamwoordelijk gezegde oefening 1 oefening 2. lijdend voorwerp oefening 1 oefening 2 oefening 3. controlezin lijdend voorwerp. meewerkend voorwerp oefening 1 oefening 2 oefening 3 bij oefening 3 filmpje telkens even stil zetten. bijwoordelijke bepaling oefening 1 oefening 2. zinsontleden oefening 1 oefening 2 oefening 3 oefening 4 oefening 5 oefening 6. zinsontleden moeilijk oefening 7 oefening 8 oefening 9 oefening 10 oefening 11. lidwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. persoonlijke, bezittelijke, vragende en aanwijzende voornaamwoorden. werkwoordvormen, werkwoordsoorten, werkwoordtijden. site van H.C.J. van de Wiel, docent Nederlands, bijgewerkt op donderdag 13 september 2018.
Nederlands verbeteren met jufmelis.nl.
Ik ben juf Melis en ik geef Nederlands op een school voor voortgezet onderwijs. Ik wil graag de Nederlandse taal makkelijker maken voor iedereen. Op deze site kun je allerlei oefeningen doen en ze worden direct voor je nagekeken. Groetjes van Juf Melis. oefenen in eigen tempo. Ga naar oefeningen.
zinsontleding jufmelis.nl.
Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. Persoonsvorm tegenwoordige tijd. Persoonsvorm verleden tijd. Persoonsvorm TT en VT. Persoonsvorm of voltooid deelwoord. Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord. Vormen van het werkwoord herkennen. Werkwoordspelling door elkaar. werkwoorden uit het Engels. Bijvoeglijk naamwoord spellen. u of uw. enkel of dubbel. spreekwoorden en gezegdes. trappen van vergelijking. Latijnse grammaticale begrippen. werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde. Als of dan. Aanwijzend voornaamwoord invullen. Wederkerende voornaamwoorden invullen. Wijten of danken. Welkom bij het onderdeel zinsontleding. Grammatica bestaat uit taalkundig ontleden en redekundig ontleden.
Nederlandse grammatica oefenen.
Welke letter d of t, ei of ij. Nederlandse grammatica oefenen spelling werkwoorden etc. Hier vind je een hoop nuttige sites om de grammatica van het Nederlands te oefenen. Bijles Nederlands nodig? online Nederlandse werkwoorden oefenen. Ga hier naar de Uitleg van de Nederlandse Grammatica.
Grammatica uitleg en oefening @ Meester Gijs.
Home / Grammatica. Grammatica Meester Gijs 2017-03-10T1523400000.: Hoe gebruik je een Meester Gijs grammatica pagina? Stap 1: Bekijk eerst de video, zet op pauze waar nodig en maak aantekeningen. Stap 2: Bekijk de PowerPoint en maak de oefeningen voordat je doorklikt naar de antwoorden.
Grammatica oefensites ned3blog.
A fine WordPress.com site. Op deze pagina vind je verschillende links naar andere sites, waar je kunt oefenen voor grammatica. Let op: er is een indeling gemaakt in sites voor ontleden en voor woordsoorten. Vind ik leuk.: Geef een reactie Reactie annuleren.
Grammatica en Spelling in de App Store.
Een handige heldere app. Vaardigheden met grammatica zijn eenvoudig te oefenen met deze app. De inferface is origineel: je werkt als het ware in een schriftje. Een handige heldere app. Vaardigheden met grammatica zijn eenvoudig te oefenen met deze app.
Links Taalunieversum.
Zo kan men luistervaardigheid oefenen en nieuwe Nederlandse woorden leren. Door het bekijken van de video's' leert men tegelijk meer van de Nederlandse cultuur. 8 voor taal. Deze website kan in de klas worden ingezet voor individueel gebruik door neveninstromers op basisscholen en eventueel in schakelklassen van het voortgezet onderwijs. Het voornaamste doel is vaardigheid opdoen in het gebruiken en toepassen van de basisprincipes van de Nederlandse grammatica en de vergroting van de woordenschat. Advanced Dutch Grammar of Virtual Dutch. Deze online grammatica is bedoeld voor gevorderde leerders van het Nederlands.

Contacteer ons