Meer resultaten voor nederlands oefenen grammatica

nederlands oefenen grammatica
digitaal oefenen, voortgezet onderwijs Ting.nl.
website voor het vak Nederlands. Let op: je vindt er alles over het vak Nederlands, niet alleen grammatica, voorbereiding spreekbeurt, voorbereiding literatuurlijstliteratuurgeschiedenis, tm oefenmogelijkheden voor het examen. Specifiek onderdeel van Cambiumned waarop leerlingen met grammatica kunnen oefenen. http//www.jufmelis.nl: Gericht op grammaticabeheersing.
Engels Grammatica.
Watch Newsround 12/12/2017. Trump wants US astronauts back on the moon! and maybe Mars too! Ferdinand star John Cena answers your questions 11/12/2017. Who's' playing who in the Champions League last 16? Mount Hope is named UK's' highest mountain 11/12/2017.
NT2 Nederlandse grammatica Nederlandse grammatica.
Je kunt meteen beginnen met de hoofdstukken over de Nederlandse grammatica. Hier leer je de technische kant van de Nederlandse taal. Luister naar gesproken Nederlands. Je kunt ook beginnen met Nederlandse audio. Zo krijg je een idee van hoe het Nederlands klinkt. Alle geluidsbestanden zijn in mp3-formaat opgenomen. The Dutch Grammar Forum. Op The Dutch Grammar Forum kun je je Nederlands oefenen en vragen stellen.
grammatica klas 1.
Hier vind je oefeningen met alle onderdelen van de grammatica het ontleden die in klas 1 behandeld worden. doen of zijn-zinnen en werkwoordvormen. persoonsvorm oefening 1 oefening 2. zinsdelen streepjes zetten oefening 1 oefening 2 oefening 3 oefening 4 oefening 5. onderwerp oefening 1 oefening 2 oefening 3 oefening 4 oefening 5. werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde oefening 1 oefening 2. naamwoordelijk gezegde oefening 1 oefening 2. lijdend voorwerp oefening 1 oefening 2 oefening 3. controlezin lijdend voorwerp. meewerkend voorwerp oefening 1 oefening 2 oefening 3 bij oefening 3 filmpje telkens even stil zetten. bijwoordelijke bepaling oefening 1 oefening 2. zinsontleden oefening 1 oefening 2 oefening 3 oefening 4 oefening 5 oefening 6. zinsontleden moeilijk oefening 7 oefening 8 oefening 9 oefening 10 oefening 11. lidwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. persoonlijke, bezittelijke, vragende en aanwijzende voornaamwoorden. werkwoordvormen, werkwoordsoorten, werkwoordtijden. site van H.C.J. van de Wiel, docent Nederlands, bijgewerkt op donderdag 13 september 2018.
Nederlands verbeteren met jufmelis.nl.
Ik ben juf Melis en ik geef Nederlands op een school voor voortgezet onderwijs. Ik wil graag de Nederlandse taal makkelijker maken voor iedereen. Op deze site kun je allerlei oefeningen doen en ze worden direct voor je nagekeken. Groetjes van Juf Melis. oefenen in eigen tempo. Ga naar oefeningen.
zinsontleding jufmelis.nl.
Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. Persoonsvorm tegenwoordige tijd. Persoonsvorm verleden tijd. Persoonsvorm TT en VT. Persoonsvorm of voltooid deelwoord. Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord. Vormen van het werkwoord herkennen. Werkwoordspelling door elkaar. werkwoorden uit het Engels. Bijvoeglijk naamwoord spellen. u of uw. enkel of dubbel. spreekwoorden en gezegdes. trappen van vergelijking. Latijnse grammaticale begrippen. werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde. Als of dan. Aanwijzend voornaamwoord invullen. Wederkerende voornaamwoorden invullen. Wijten of danken. Welkom bij het onderdeel zinsontleding. Grammatica bestaat uit taalkundig ontleden en redekundig ontleden.
Nederlandse grammatica oefenen.
Welke letter d of t, ei of ij. Nederlandse grammatica oefenen spelling werkwoorden etc. Hier vind je een hoop nuttige sites om de grammatica van het Nederlands te oefenen. Bijles Nederlands nodig? online Nederlandse werkwoorden oefenen. Ga hier naar de Uitleg van de Nederlandse Grammatica.
voor zelfstudie Het Begint met Taal.
Ezelsbrug.nl; meer dan 1000 verzamelde ezelsbruggetjes. ERK Nederlands; oefenen met taalniveaus uit het NT2-onderwijs. De spijker op de kop, B. de Boer B. Lijmbach; legt Nederlandse uitdrukkingen uit. Zelf starten met Nederlands, A.Bakker; zelfstudiepakket voor arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië. Naar Nederland; officiële zelfstudiepakket ter voorbereiding op inburgeringsexamen in het buitenland. Beter Nederlands spreken, Grammatica woordenschat en uitspraak, M.
Spaans, grammatica en werkwoorden Es fácil!
español English Nederlands Deutsch. Spaanse werkwoorden vervoegen. Vind hier de vervoegingen van meer dan duizend Spaanse regelmatige en onregelmatige werkwoorden. Oefening baart kunst! Voor beginners is het goed om regelmatige werkwoorden in rijtjes te oefenen. Al meer gevorderd? Oefen dan werkwoorden in willekeurige tijden en vormen. Un, dos, tres. Tot hoever kan jij tellen? Tijdsaanduiding, hoeveelheden en telefoonnummers: getallen worden veel gebruikt in dagelijks taalgebruik. Leer meer over getallen en oefen deze online. De drie vervoegingen. Spaanse werkwoorden eindigen op ar, er of ir en zijn respectievelijk onderverdeeld in de eerste, tweede en derde vervoeging. Lees meer over de regelmatige werkwoordvervoegingen. oír querer irse ser coger pedir hablar leer dormir caer ir jugar llegar trabajar traer dar venir estudiar comprar poder pasar decir estar hacer vivir tener ver escribir salir volver haber saber comer poner cantar abrir. Qué hora es? Weet jij hoe laat het is? Leer de tijd aangeven en oefen klokkkijken in het Spaans. Zie ook andere online oefeningen. Spreek je Spaans? helpt je op weg met Spaanse grammatica.
Cito groep 8 Taal Grammatica Junior Einstein.
De tafels oefenen. Begrijpend lezen oefenen. Natuur en techniek. Cito groep 8. Cito groep 4. Cito groep 5. Cito groep 6. Cito groep 7. Cito groep 8. Taal Begrijpend lezen. Cito groep 8 Taal Grammatica. Cito groep 8. Hoofdzin en bijzin.

Contacteer ons